Site icon Blog Hỏi Ngu

Dịch vụ đăng ký thông tin đấu thầu qua mạng Quốc gia chuyên nghiệp

Đấu thầu qua mạng là xu thế mới hiện nay, góp phần nâng cao hiệu quả cho công tác đấu thầu, tiết kiệm thời gian, chi phí, thủ tục hành chính… Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng nhận dịch vụ đăng ký thông tin cho các nhà thầu, mời thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia chuyên nghiệp nhất. 

Tìm hiểu về đấu thầu qua mạng

Căn cứ pháp lý vào Điều 4 – Luật Đấu thầu 2013: Hình thức Đấu thầu qua mạng được hiểu là đấu thầu thực hiện thông qua việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nhà thầu đăng ký thông tin lên hệ thống mạng Đấu thầu Quốc gia tại địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn/.

Cổng thông tin Đấu thầu Quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn/)

Căn cứ điểm d, Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu 2013 quy định một trong những điều kiện để đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu tham dự thầu là đã đăng ký trên hệ thống mạng Đấu thầu Quốc gia. Theo quy định Khoản 1 Điều 37 TT07, kể từ ngày 1/7/2016 trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc nếu nhà thầu chưa xác nhận đăng ký thông tin trên hệ thống mạng Đấu thầu Quốc gia sẽ không được tham dự thầu.

Lộ trình đăng ký thông tin nhà thầu lên hệ thống mạng Đấu thầu Quốc gia được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC (8/9/2015).

Quy trình đăng ký đấu thầu qua mạng cho bên mời thầu và nhà thầu

Đăng ký thông tin trên hệ thống mạng Đấu thầu Quốc gia gặp những vấn đề sau:

Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng nhận đăng ký thông tin đấu thầu qua mạng uy tín 

Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng nhận làm dịch vụ đăng ký thông tin nhà thầu lên hệ thống mạng Đấu thầu Quốc gia uy tín. Hồ sơ đăng ký đấu thầu cần có:

Lợi ích khi lựa chọn chúng tôi để đăng ký đấu thầu qua mạng

Lựa chọn Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng để đăng ký thông tin đấu thầu trên hệ thống mạng quốc gia, các nhà thầu nhận được những lợi ích sau đây:

Chúng tôi đăng ký thông tin đấu thầu mạng thành công cho nhiều công ty/doanh nghiệp

Trên đây là dịch vụ đấu thầu qua mạng của Viện Đào Tạo Và Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng. Lựa chọn đơn vị uy tín, chuyên nghiệp sẽ giúp quý nhà thầu, chủ đầu tư tiết kiệm thời gian, chi phí và đạt hiệu quả cao trong công việc.

Để đăng ký nhà thầu – mời thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia liên hệ chúng tôi theo thông tin sau đây:

Exit mobile version