Site icon Blog Hỏi Ngu

Đảng Cộng sản ra đời sớm nhất ở đâu? Có ý nghĩa gì?

Những quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản hiện nay đều có Đảng Cộng sản. Vì vậy, việc hiểu rõ về Đảng Cộng sản nói chung và Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng sẽ giúp bạn biết được một phần lịch sử vô cùng quan trọng của đất nước. Vậy tại Việt Nam, Đảng Cộng sản ra đời sớm nhất ở đâuHãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết sau đây.

Đảng Cộng sản ra đời sớm nhất ở đâu tại Đông Nam Á?

Đảng Cộng sản hiện nay có ở rất nhiều quốc gia khác nhau. Đảng Cộng sản xuất hiện như một kim chỉ nam soi đường, dẫn lối cho nhiều quốc gia để có được những định hướng phát triển đúng đắn nhất. Trước đây, do sự truyền bá của tư tưởng Mác – Lênin mà đã có tới 3 tổ chức cộng sản được thành lập như sau:

Bác Hồ đã chủ trì Hội nghị thống nhất các tổ chức Đảng

3 Đảng Cộng sản này đều là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy thực chất Đảng Cộng sản ra đời sớm nhất ở đâu? Theo đó, tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên được thành lập tại Bắc Kỳ. Tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên được thành lập mở đầu cho một thời kỳ mới của dân tộc.

Sau đó, từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã được diễn ra. Theo đó Hội nghĩ đã thống nhất lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam làm tên gọi chính thức của cả 3 tổ chức Đảng. Và khi đó, Việt Nam chính thức có Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thống nhất lầy ngày 3/2/1930 là ngày thành lập. Và mỗi năm khi đến ngày 3/2, cả đất nước lại cùng sống chung trong niềm vui, niềm hạnh phúc và cùng nhớ về những ngày tháng lịch sử đó.

Ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã trở thành tổ chức Đảng duy nhất lãnh đạo đất nước. Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam còn mang đến rất nhiều những ý nghĩa đặc biệt như:

Ngày 3/2 hàng năm được lấy làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng

Có thể thấy rằng, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành một bước ngoặt lớn cho cả dân tộc. Từ đó chúng ta hoàn toàn làm chủ cuộc đời của mình và giành được độc lập trọn vẹn.

Trải qua 92 năm thành lập và phát triển, nay Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng lớn mạnh hơn và trở  thành tổ chức Đảng Cộng sản được thế giới ngưỡng mộ. Với những chủ trương, đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt đất nước ngày càng phát triển hơn.

Hiểu được nguồn gốc Đảng Cộng sản ra đời sớm nhất ở đâu bạn sẽ thấy được sự cố gắng của cả đất nước đã cùng chung tay để đạt được mục tiêu chung chính là độc lập, toàn vẹn lãnh thổ. Hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam cũng giúp bạn thấy được một thời  kỳ lịch sử huy hoàng của ông cha ta.

Exit mobile version