Hải Lý là một đơn vị đo chiều dài trong hàng hải. Vậy 1 Hải Lý bằng bao nhiêu KM? Hãy cùng Blog Hỏi Ngu tìm hiểu nhé!

1 Hải Lý bằng bao nhiêu KM?

Vậy 1 Hải Lý bằng bao nhiêu KM?

Theo Wikipedia: “Hải lý còn được gọi là dặm biển là một đơn vị chiều dài hàng hải, là khoảng một phút cung của vĩ độ cùng kinh tuyến bất kỳ, nhưng khoảng một phút của vòng cung kinh độ tại đường xích đạo. Theo quy ước quốc tế, 1 hải lý = 1.852 m.”

Vậy câu trả lời:

  • 1 Hải Lý = 1.852 m = 1,852 Km

Nghĩa là: 1 Hải Lý bằng 1, 852 KM

Bài viết liên quan