[Hỏi Đáp] Juris Doctor có nghĩa là gì?

Là Gì

Juris Doctor là cụm từ tiếng La Tinh được viết tắt JD. Juris nghĩa là của luật, thuộc về luật, đi kèm Doctor – người dạy mà ta đã biết. Bằng JD là bằng luật đầu tiên trong hệ thống giáo dục luật pháp của Mỹ.

Juris Doctor có nghĩa là gì?

Hay bạn có thể hiểu đơn giản hơn: Juris Doctor là một trong những dịch tên của bằng luật nước ngoài.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.