BakerySwap (Bake Coin) là một dự án hoạt động trong lĩnh vực AMM DEX kết hợp với NFT. Trong đó:

  • AMM DEX là phương thức giao dịch sử dụng thuật toán để tính toán giá token ngay tại thời điểm mua trên các sàn giao dịch phi tập trung.
  • NFT (Non-fungible token) là loại token có tính độc nhất và không thể bị thay thế bởi những token khác. Lĩnh vực NFT hiện nay đang phát triển một cách rất mạnh mẽ và sôi động.

Bake Coin là gì?

Hiện BakerySwap đang đứng Top 5 trong lĩnh vực AMM DEX (hệ BSC) với TVL đạt 290 triệu.

Bạn có thể tìm hiểu thêm tại: https://blogtranphu.com/bake-coin-la-gi/

Bài viết liên quan