Nghĩa Đen & Nghĩa Bóng là gì?

“Nghĩa đen” và “nghĩa bóng” là hai khái niệm trong ngữ pháp và ngôn ngữ học để mô tả cách sử dụng từ và câu trong ngôn ngữ.

  • Nghĩa đen: Là nghĩa chính xác, rõ ràng của một từ hoặc câu, theo cách mà nó được sử dụng thông thường và không có ý nghĩa nào được giấu ý hoặc ẩn dụ. Ví dụ: “Con chó đang chạy trên đường” – nghĩa đen của câu này là một con chó đang chạy trên đường.
  • Nghĩa bóng: Là nghĩa khác ngoài nghĩa đen của một từ hoặc câu, thường được sử dụng để biểu đạt ý nghĩa sâu sắc hơn, phức tạp hơn hoặc mang tính tượng trưng. Ví dụ: “Trái tim tôi đang tan vỡ” – nghĩa bóng của câu này là tôi đang cảm thấy rất đau khổ, không phải là trái tim thật sự của tôi đang bị tan vỡ.

Sử dụng nghĩa bóng thường giúp cho ngôn ngữ phong phú hơn, sinh động hơn và thể hiện sự sáng tạo trong ngôn ngữ. Tuy nhiên, nếu sử dụng sai nghĩa bóng có thể dẫn đến hiểu lầm hoặc khó hiểu cho người nghe hoặc đọc.

Bài viết liên quan