Trẻ Trâu tiếng anh là gì?

Là Gì

Trẻ trâu còn có cách gọi khác là sửu nhi, chỉ những người thích thể hiện, tỏ vẻ ta đây, hành động ngông cuồng thiếu suy nghĩ, lời nói không đi đôi với hành động. Hay còn là người không biết đúng sai, cố chấp không chịu nghe lời. Vậy trong tiếng anh “Trẻ Trâu” là gì? Hãy cùng Blog Hỏi Ngu tìm hiểu nhé.

Theo Google dịch thì Trẻ Trâu trong tiếng anh là:

Trẻ Trâu tiếng anh là gì?

Còn trong đầu các bạn dịch từ này là từ gì, có phải là ….. Young Buffalo đúng không??

Nếu đúng là vậy thì bạn đã SAI rồi nhé. Có những từ chúng ta có thể dịch từng từ nhưng có những từ cần phải học theo ngữ cảnh và xét về mặt hành động nên Translating word by word does not work all the time đâu nhé.

“Trẻ Trâu” trong tiếng Anh được nói là “Premature”.

Trẻ Trâu tiếng anh là gì?

VÍ DỤ:

He’s premature: Cái thằng đó trẻ trâu lắm mày ơi (Chưa được trưởng thành, chín chắn và làm những không động thiếu suy nghĩ thì được coi là premature (trẻ trâu) 😉

Bài viết liên quan