Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta vẫn thường nhắc đến cụm từ văn hoá khi giao tiếp với nhau. Vậy bạn hiểu khái niệm văn hoá là gìCác loại hình văn hoá phổ biến hiện nay gồm những gì? Để hiểu rõ hơn về những khái niệm này, mời bạn cùng theo dõi nội dung bài viết hôm nay.

Khái niệm văn hoá là gì? 

Tìm hiểu khái niệm văn hoá là gì? Các loại hình văn hoá hiện nay

Khái niệm văn hoá

Văn hóa mang nội hàm rộng được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Khái niệm này liên quan trực tiếp đếm mọi mặt đời sống tinh thần, vật chất của con người. Trong tiếng Việt, từ văn hoá là từ gốc Nhật. Cụm từ này được người Nhật sử dụng để phân định cách gọi văn hoá theo phương Tây.

Khái niệm văn hoá là gì theo UNESCO được hiểu như sau: Văn hoá là tổng thể sống động về các hoạt động sáng tạo trong quá khứ và hiện tại. Trải qua các thế kỷ, hoạt động sáng tạo đã hình thành và phát triển thành hệ thống giá trị, truyền thống lớn mang đặc trưng riêng của gừng dân tộc”.

Theo định nghĩa văn hoá của UNESCO nhấn mạnh vào hoạt động sáng tạo của cộng đồng. Văn hoá gắn liền với tiến trình phát triển lịch sử của cộng đồng khi trải qua thời gian dài để tạo nên những giá trị có tính nhân văn. Hơn nữa, văn hoá có tính đặc thù của mỗi cộng đồng, mang bản sắc riêng từng dân tộc.

Trong tiếng Việt, văn hoá lại được hiểu theo nghĩa thông dụng chỉ học thức, lối sống của con người. Nghĩa chuyên biệt của cụm từ này dùng để chỉ trình độ phát triển trong một giai đoạn. Hiểu theo nghĩa rộng thì khái niệm văn hoá bao gồm mọi thứ từ tín ngưỡng, phong tục đến lối sống…

Còn trong cuộc sống hàng ngày, văn hoá lại được hiểu là văn học, là nghệ thuật. Hoặc hiểu cách thông thường khác, văn hoá là cách sống gồm văn hoá ẩm thực, ứng xử, tri thức…

Các loại hình văn hoá là gì? 

Văn hoá hiện được chia thành 2 loại hình cơ bản, gồm văn hoá tinh thần và văn hoá vật chất. Dưới đây sẽ là nội dung khái quát về hai loại hình văn hoá phổ biến của Việt Nam.

Văn hoá tinh thần ( văn hoá phi vật chất)

Tìm hiểu khái niệm văn hoá là gì? Các loại hình văn hoá hiện nay

Văn hoá tinh thần của Việt Nam

Văn hoá tinh thần ( hay văn hoá phi vật chất) là hệ thống những ý niệm, phong tục tập quán, tín ngưỡng, giá trị, chuẩn mực xã hội… Hệ thống này bị chi phối bởi trình độ của giá trị văn hoá. Đồng thời, những giá trị văn hoá này cũng mang lại sự thống nhất và khả năng tiến hoá nội tại của văn hoá tinh thần.

Văn hoá vật chất

Văn hoá vật chất là một trong 2 loại hình văn hoá cơ bản của chúng ta. Thực chất của loại hình văn hoá này là những sáng tạo hữu hình của con người. Điển hình là các công trình kiến trúc, giao thông, cơ sở hạ tầng… Văn hoá vật chất phản ánh chính xác nhất các giá trị văn hoá được xem trọng.

Mối quan hệ giữa 2 loại hình văn hoá cơ bản

Hai loại hình văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong quá trình kiến tạo, phát triển đất nước. Văn hoá vật chất phản ánh những giá trị văn hoá tinh thần xem trọng. Đồng thời văn hoá vật chất cũng làm thay đổi thành phần của văn hoá tinh thần. Ngược lại, văn hoá tinh thần hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển đúng hướng cho văn hoá vật chất.

Tìm hiểu khái niệm văn hoá là gì? Các loại hình văn hoá hiện nay

Văn hoá vật chất 

Như vậy, bài viết trên đây chúng tôi đã giải đáp rõ về khái niệm văn hoá là gì cũng như các loại hình văn hoá cơ bản. Hy vọng qua nội dung này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về khái niệm văn hoá và những nội dung liên quan.

Bài viết liên quan